Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

Technická akadémia

Stredná škola zo štvorročné štúdijné odbory: strojárstvo, mechanik-elektronik, komerčný pracovník, škola podnikania. Troj ročné odbory: mechanik – opravár strojov a zariadení, autoopravár mechanik, elektrikár alebo karosár. Dvoj ročný odbor: technické služby v autoservise. Nadstavbové štúdium v odbore dopravná prevádzka.

Stredná odborná škola drevárska

Stredná odborná škola drevárska Zvolen.

Gymnázium Ľudovíta Štúra

Gymnázium Ľudovíta Štúra pripravuje študentov vo Zvolene už viac ako 90 rokov.

Stredná zdravotnícka škola

Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene.

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.

Stredná priemyselná škola dopravná

Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene.

Gymnázium Mateja Bela

Osemročné gymnázium Mateja Bela vo Zvolene.

Stredná odborná škola podnikania

Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen.Získaj bezpečný WordPress