Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

VEZOPAX – MESÁROŠ

Hlavnou činnosťou firmy je veľkoobchod s ovocím a zeleninou. V našom veľkoobchodnom sklade máme štyri samostatné chladiace boxy, na uskladnenie tovarov s hermetickým uzatváraním dverí, ktoré majú klimatizačné zariadenia, v ktorých sa tovar udržiava v požadovanej kvalite po celý rok.

Parex-G

Výroba a predaj výrobkov z polyuretanových pien, nábytárskych látok a ostatného materiálu pre výrobu čalúneného nábytku. Zúročujeme pri tom svoje viac ako 15 ročné skúsenosti s podnikaním v tomto obore.

WUSAM

Výskum-vývoj, výroba, skúšobníctvo a komplexné služby v oblastiach stavebných strojov, manipulačnej techniky, poľnohospodárskej a lesnej techniky.

OSIVO

Predávame certifikované osivá a sadivá všetkých poľných plodín (obilniny, strukoviny, olejniny, trávy,…), hnojivá, partnerom robíme agronomické poradenstvo. Vyrábame jačmenný slad plzeňského typu (dodávame aj minipivovarom). V súčasnosti predávame aj drobným záhradkárom zemiakovú sadbu z nemeckého šľachtenia v čistiacich staniciach osív aj vo Zvolene v sídle firmy ( Tel.: 045 5304 135, 7:00-15:15 hod.)

ŽOS – Železničné opravovne a strojárne

Zabezpečuje hlavne výrobu a renováciu náhradných dielov pre opravy a modernizácie železničných koľajových vozidiel, so zameraním na špecializovanú oblasť výroby.

ŽOS Zvolen

Predaj, nákup a prenájom rôznych typov nákladných vagónov a lokomotív.

Retech

Predmetom činnosti spoločnosti Retech s.r.o., je kovovýroba strojov, obrábanie a spracovanie dielov do častí strojov a ich doprava k zákazníkom.

Hydraflex

Spoločnosť sa špecializuje na predaj, výrobu a dodávky hydraulických hadíc s koncovkami pre všetky odvetvia priemyslu.

Dema

Spoločnosť Dema zabezpečí rezanie materiálov vodným lúčom. Zabezpečovanie dodávky polotovarov ako oceľ, nerez, plasty, dural, guma.

Chrien

Zameraním spoločnosti je predaj mrazených potravín, hlavne hydiny, zeleniny, rýb, mrazených krémov, zemiakových a cestovinových polotovarov, ale aj ďalšieho sortimentu potravín.Predaj zvolenskej zapekanky.