Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

ARCH-AT

Architektonické služby v oblasti objektov a interiérov od predprojektovej prípravy – architektonických štúdií až po komplexné projektové dokumentácie. Územné plánovanie – spracovanie územných plánov, ich zmien a doplnkov, vypracovanie urbanistických štúdií, obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Inžinierska činnosť spojená s vydaním územného, stavebného, resp. kolaudačného rozhodnutia. Odborné poradenstvo a konzultačná činnosť.Predaj zvolenskej zapekanky.