Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

Pustý hrad

Zvolenský Pustý hrad je jednou z kľúčových archeologických lokalít na Slovensku. Nachádza sa v juhozápadnej časti mesta Zvolen. Skladá sa z dvoch častí: Horného a Dolného hradu. Osídlenie z neskorej doby kamennej na Hornom hrade reprezentuje keramika badenskej kultúry. Dobu bronzovú potvrdzujú nálezy lužickej a kyjatickej kultúry. Prehistorické osídlenie tu dokladajú spony a keramika z […]Získaj bezpečný WordPress