Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

Europa Cinemas

Kino 4D a 3D v Europa Shopping Centre.

Pustý hrad

Zvolenský Pustý hrad je jednou z kľúčových archeologických lokalít na Slovensku. Nachádza sa v juhozápadnej časti mesta Zvolen. Skladá sa z dvoch častí: Horného a Dolného hradu. Osídlenie z neskorej doby kamennej na Hornom hrade reprezentuje keramika badenskej kultúry. Dobu bronzovú potvrdzujú nálezy lužickej a kyjatickej kultúry. Prehistorické osídlenie tu dokladajú spony a keramika z […]

Zvolenský zámok – galéria

Slovenská národná galéria spravuje priestory zámku po rozsiahlej pamiatkovej úprave v 50. a 60. rokoch 20. storočia. V súčasnosti sú v ňom nainštalované stále expozície a konajú sa tu dočasné výstavy, špeciálne podujatia a vzdelávacie programy pre verejnosť. Stále expozície sa tematický orientujú na staré, najmä gotické umenie na Slovensku.

Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Poslaním múzea je zhromažďovať, vedecky spracovávať zbierkové predmety a ako súčasti kultúrneho dedičstva ich uchovávať a prezentovať, aby prispeli k poznaniu prírody.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

DJGT ponúka hry súčasné i historické, komédie i drámy, príbehy s veľkým ľudským srdcom, klasické tituly aj rozprávky pre deti. Divákom sa približuje i svojimi podujatiami ako Deň otvorených dverí divadla, Medzinárodný deň divadla, divácka anketa MOTÝĽ, Večer s osobnosťou či výstavy v priestoroch divadla.Predaj zvolenskej zapekanky.