Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Zvolene

Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Zvolene. Stránkové dni oddelení pre občianske preukazy, cestovné doklady, zbrojné preukazy, vodičské preukazy, evidencia vozidiel.

Mestská polícia

MsP je poriadkovým útvarom mesta, zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v meste, ochranu životného prostredia a úlohy vyplývajúce zo zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora.Získaj bezpečný WordPress