Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

Daňový úrad

Daňový úrad Banská Bystrica – pobočka Zvolen , kód daňového úradu: 9614000.

Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum (NLC) je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Lesnícka sekcia MP SR.Predaj zvolenskej zapekanky.