Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen.

Slovenská autobusová doprava Zvolen

Spoločnosť zabezpečuje pravidelnú autobusovú dopravu na území Banskobystrického samosprávneho kraja.

Pošta 6 – Západ

Slovenská pošta na sídlisku Zvolen – Západ. Kódové označenie 6. Poštové smerovacie číslo (PSČ) 960 06.

Pošta 2 – Balkán (železničná stanica)

Slovenská pošta na sídlisku Zvolen – Balkán (pri železničnej stanici). Kódové označenie 2. Poštové smerovacie číslo (PSČ) 960 02.

Pošta 1 – mesto

Slovenská pošta v centre Zvolena. Kódové označenie 1. Poštové smerovacie číslo (PSČ) 960 01.

Pošta 3 – Zlatý Potok

Slovenská pošta na sídlisku Zvolen – Zlatý Potok. Kódové označenie 3. Poštové smerovacie číslo (PSČ) 960 03.

Pošta 7 – Sekier (Môťová)

Slovenská pošta na sídlisku Zvolen – Sekier (Môťová). Kódové označenie 7. Poštové smerovacie číslo (PSČ) 960 07.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Zvolene

Okresné riaditeľstvo policajného zboru vo Zvolene. Stránkové dni oddelení pre občianske preukazy, cestovné doklady, zbrojné preukazy, vodičské preukazy, evidencia vozidiel.

Mestská polícia

MsP je poriadkovým útvarom mesta, zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v meste, ochranu životného prostredia a úlohy vyplývajúce zo zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora.

Rímskokatolícky farský úrad sv. Alžbety

Rímskokatolícky farský úrad sv. Alžbety Zvolen – mesto.Predaj zvolenskej zapekanky.