Firmy Zvolen

firmy, úrady, obchody a inštitúcie mesta Zvolen

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa vo Zvolene.

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol augsburského vyznania vo Zvolene.

Mestský úrad

Kancelária prvého kontaktu v Mestskom dome vo Zvolene.

Živnostenský úrad

Odbor živnostenského podnikania sa nachádza na Okresnom úrade vo Zvolene.

Prokuratúra

Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra zabezpečuje výpis z registra trestov.

Farský úrad Zvolen – Západ

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Zvolen – Západ.

Stavebné bytové družstvo

Stavebné bytové družstvo Zvolen.

Štátny veterinárny ústav

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vo Zvolene.

Domino

Centrum voľného času Domino vo Zvolene.

Karanténna stanica

Na našej stránke nájdete ponuku psov a mačiek, ktoré čakajú na karanténnej stanici na svoj nový domov.Predaj zvolenskej zapekanky.